Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.2.1 - Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych, w tym stanowisk do mycia rąk z dostępem do wody i mydła

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny