Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.1.1 - Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanej dystrybucji wody pitnej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny