Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.c.1 - Odsetek państw posiadających systemy przyznawania środków publicznych i śledzenia ich wydatkowania na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet

W przyszłości pojawi się tu tabela