Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.a.1.a - Udział kierujących gospodarstwem rolnym z prawem własnosci (łącznie ze współwłasnością małżeńską i rodzinną) w ogólnej liczbie kierujących gospodarstwem rolnym

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny