Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.6.2 - Liczba krajów z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które gwarantują kobietom i mężczyznom w wieku 15 lat i więcej dostęp do opieki, informacji i edukacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

W przyszłości pojawi się tu tabela