Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.6.1 - Odsetek kobiet w wieku 15-49 lat, które dokonują własnych, świadomych decyzji dotyczących współżycia seksualnego, antykoncepcji oraz opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego

W przyszłości pojawi się tu tabela