Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.5.1 - Odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych i samorządach lokalnych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu / Główny Urząd Statystyczny