Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.3.2 - Odsetek dziewcząt i kobiet w wieku 15-49 lat, które zostały poddane okaleczeniu żeńskich narządów płciowych, według grupy wiekowej

W przyszłości pojawi się tu tabela