Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.2.2 - Odsetek kobiet i dziewcząt w wieku 15 lat i starszych wobec których inne osoby niż partner stosowały przemoc seksualną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według grupy wiekowej i miejsca zdarzenia

W przyszłości pojawi się tu tabela