Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.2.1 - Odsetek kobiet w wieku 18-74 lata, które doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej ze strony obecnego lub byłego partnera

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej