Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.b.1 - Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej przekazanej na stypendia

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych