Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.a.1 - Odsetek szkół z dostępem do (a) energii elektrycznej (b) Internetu wykorzystywanego w celach pedagogicznych (c) komputerów wykorzystywanych w celach pedagogicznych (d) infrastruktury i materiałów dostosowanych do uczniów z niepełnosprawnością (e) wody pitnej, (f) podstawowych niekoedukacyjnych urządzeń sanitarnych (g) podstawowych przyrządów do mycia rąk

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji Narodowej