Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.7.1 - Stopień, w jakim (i) globalna edukacja obywatelska oraz (ii) edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na rzecz równości płci i praw człowieka, są włączane na wszystkich poziomach do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz ( d) oceny studentów

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji Narodowej