Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.5.1 - Wskaźniki parytetu płci w obszarze edukacji

.
Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Ministerstwo Edukacji i Nauki