Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.4.1 - Odsetek młodzieży i dorosłych posiadających umiejętności z zakresu technologii informacyjno – telekomunikacyjnych (ICT), według rodzaju umiejętności

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny