Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.3.1 - Odsetek osób dorosłych uczestniczących w formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny