Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.2.1 - Odsetek dzieci poniżej 5 lat o stanie zdrowia ocenianym subiektywnie jako bardzo dobre lub dobre

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny