Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.9.1 - Równowartość w dolarach USA pomocy finansowej na rzecz krajów rozwijających się

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych