Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.8.1 - Odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w ciagu ostatnich 3 miesięcy

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny