Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.7.1 - Łączna kwota zatwierdzonego finansowania dla krajów rozwijających się w celu wspierania rozwoju, przekazywania, rozpowszechniania i dyfuzji technologii przyjaznych dla środowiska

W przyszłości pojawi się tu tabela