Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.6.1 - Liczba abonentów stacjonarnego Internetu szerokopasmowego na 100 mieszkańców, wg szybkości połączenia

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej