Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.6.1 - Liczba umów i programów o współpracy naukowej

Jednostka prezentacji: [-]
Źródło danych: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego