Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.5.1 - Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły systemy promocji inwestycji dla krajów rozwijających się, włączając kraje najsłabiej rozwinięte

W przyszłości pojawi się tu tabela