Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.4.1 - Koszty obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do eksportu towarów i usług

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Ministerstwo Finansów