Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.3.2 - Wielkość transferów pieniężnych (w dolarach USA) w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Narodowy Bank Polski