Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.3.1 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) w relacji do dochodów budżetu państwa ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Finansów / Ministerstwo Spraw Zagranicznych