Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.2.1 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa w relacji do dochodu narodowego brutto

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych