Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.19.2 - Liczba krajów, które a) przeprowadziły przynajmniej jeden Spis Powszechny Ludności w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i b) osiągnęły 100% rejestrację narodzin i 80% rejestrację zgonów

.
Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji