Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.19.1 - Wartość w dolarach wydanych ze wszystkich dostępnych zasobów w celu wzmocnienia zdolności statystycznych w krajach rozwijających się

Jednostka prezentacji: tys. USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych