Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.18.3 - Liczba krajów posiadających Narodowy Plan Statystyczny, który jest w pełni finansowany i realizowany, wg źródeł finansowania

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny