Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.18.2 - Liczba krajów, które posiadają krajowe statystyczne ustawodawstwo zgodne z Fundamentalnymi Zasadami Statystyki Oficjalnej

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny