Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.18.1 - Odsetek wskaźników, monitorujących zrównoważony rozwój opracowanych na poziomie krajowym z pełną dezagregacją odpowiednią do celu, zgodnie z Podstawowymi Zasadami Statystyki Oficjalnej

W przyszłości pojawi się tu tabela