Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.18.1 - Potencjał statystyki publicznej w zakresie monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju

W przyszłości pojawi się tu tabela