Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.17.1 - Kwota USD zaangażowana na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa w ramach społeczeństwa obywatelskiego

W przyszłości pojawi się tu tabela