Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.17.1 - Kwota zaangażowana na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie infrastruktury (w USD)

W przyszłości pojawi się tu tabela