Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.15.1 - Zakres stosowania krajowych ram wyników i narzędzi planistycznych przez dostawców współpracy na rzecz rozwoju

W przyszłości pojawi się tu tabela