Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.14.1 - Liczba krajów posiadających mechanizmy zwiększające spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii