Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1 - Macierz makroekonomiczna

.
Jednostka prezentacji: PLN
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny