Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.12.1 - Przeciętne stawki celne nakładane na kraje rozwijające się, najsłabiej rozwinięte oraz rozwijające się małe kraje wyspiarskie

W przyszłości pojawi się tu tabela