Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.11.1 - Udział krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych w eksporcie światowym

W przyszłości pojawi się tu tabela