Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.10.1 - Średnia ważona stawka celna

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Finansów