Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.1.2 - Część budżetu krajowego finansowana z podatków krajowych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Finansów