Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.1.1 - Całkowite dochody rządowe w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Finansów