Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.b.1 - Poczucie zagrożenia dyskryminacją

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny