Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.a.1 - Istnienie Niezależnych Krajowych Instytucji Praw Człowieka zgodnie z zasadami paryskimi

W przyszłości pojawi się tu tabela