Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.9.1 - Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 lat, których narodziny zostały zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji