Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.8.1 - Odsetek członków oraz praw do głosowania przysługujący krajom rozwijającym się w organizacjach międzynarodowych

W przyszłości pojawi się tu tabela