Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.7.1 - Posłowie i Senatorowie, wg płci i wieku

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Kancelaria Sejmu i Senatu / Główny Urząd Statystyczny