Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.6.2 - Odsetek ludności zadowolonej ze swojego ostatniego doświadczenia w kontakcie ze służbami publicznymi

W przyszłości pojawi się tu tabela