Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.5.1 - Liczba przestępstw korupcyjnych

Jednostka prezentacji: [-]
Źródło danych: Komenda Główna Policji / Prokuratura Krajowa