Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.4.1 - Całkowita wartość krajowych i zagranicznych nielegalnych przepływów finansowych (w bieżących USD)

W przyszłości pojawi się tu tabela