Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.2.3 - Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych wobec osób małoletnich

.
Jednostka prezentacji: liczba przestępstw
Źródło danych: Komenda Główna Policji