Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.2.1 - Liczba stwierdzonych przestępstw popełnionych wobec osób małoletnich

W przyszłości pojawi się tu tabela